Sakasai Castle 逆井城
Sakasai14
Description A one story yagura.
Photo Tags
逆井城の写真
2 level yagura yagura, walls, moat
2 level yagura seiro yagura
early wood and clay wall yaguramon gate
Sakasai14-t yaguramon gate
moat, bridge and gate Sekiyado Yakuimon Gate
lord's palace moats
moat moats